Statistical surveys

 • (2008) Values on a Grey Scale: Elderly Policy Monitor 2008

  Crétien van Campen (ed.)

  Ouderen lijken de laatste decennia steeds jonger geworden. Veel ouderen van nu zijn fysiek fitter en maatschappelijk actiever dan de ouderen van een halve eeuw geleden. Tegenover dit positieve beeld van ouderdom en ouder worden staan ook somberder beelden van ouderen die op hoge leeftijd hulpbehoevend worden en geïsoleerd raken van de samenleving. Ook de toename van het aantal ouderen in de komende decennia en de financieel-economische gevolgen daarvan voor de betaalbaarheid van de ouderenzorg en de AOW baren beleidsmakers zorgen. Genoemde veranderingen staan bekend als 'de vergrijzing', en waren voor het kabinet de directe aanleiding zijn visie te geven op het beleid rond ouderen en vergrijzing, hetgeen in 2005 resulteerde in de Nota '64' Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing. Het kabinet nam zich voor de resultaten van het ouderenbeleid te volgen door middel van een tweejaarlijkse Monitor ouderenbeleid. Deze proefeditie van de Monitor ouderenbeleid 2008 schetst een cijfermatig beeld van de ontwikkeling van de vergrijzing op de beleidsterreinen: arbeid, inkomen, wonen, gezondheid en zorg. Aan de hand van door het kabinet in 2005 geformuleerde streefwaarden wordt de huidige stand van zaken opgemaakt. De monitor komt in de plaats van de tweejaarlijkse Rapportage ouderen.

 • (2013) On the way to 2020: data for vocational education and training policies

  European Centre for the Development of Vocational Education (Cedefop) Research Report no. 31. Extensive range of data on employed labour force and participation in lifelong learning in all EU member states and selected EFTA and candidate countries. Data is included on older workers (aged 50 - 64). Shows about 5.5% participation in lifelong learning by older workers on average in the countries presented but a large variation between countries ( e.g. Sweden 18.6% ; Poland 1.5%) Several Central European countries did not make this data available.

 • (2013) Skilled for life? Key findings from the Survey of Adult Skills

  OECD

  This first OECD Skills Outlook presents the initial results of the Survey of Adult Skills (PIAAC), which evaluates the skills of 166, 000 adults aged 16-65 in 24 countries. It includes important information and statistics relating to the links between age and skills; skills, learning and health; and the huge geographical differences in literacy, numeracy and problem solving skills. The full book is available for free download. Key findings and a summary (available in 25 languages) are also available to download.


://www.kreatura.cz" target="_blank">Kreatura mit" name="searchOut" id="frmsearchForm-searchOut" value="Beyond this site" />
>
 • Social media
 • Websites
 • Projects
 • Knowledge Sources