Homepage

 

The Elephant Learning in Diversity - Partner in ForAge

The Elephant Learning in Diversity is als adviesbureau opgericht in 2008 en richt zich op strategie en innovatie op het terrein van meedoen en particperen in de samenleving, lokaal social beleid, welzijn nieuwe stijl, diversiteit, leefbaarheid en woonzorginnovatie, intergenerationale projecten, duurzame inzetbaarheid en het nieuwe werken.

Dankzij haar betrokkenheid in vele netwerken is The Elephant bij uitstek een partner in kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebeid van het ontwerpen, begeleiden, regisseren, implementeren, evalueren en monitoren van leer- en veranderprocessen.              

Jumbo Klercq, eigenaar en directeur van The Elephant, is betrokken geweest bij veel ontwikkelingen rond oudereneducatie in binnen- en buitenland, o.a. door de coordinatie van EuroWorkAge en het voormalige Grundtgi Netwerk PEFETE en de oprichting van het International Consortium for Integenerational Programmes.

 

ForAge voor leren op latere leeftijd: voortbouwen op Europese ervaringen


Het project is een Europees multi-lateraal netwerk dat als centrale doelstelling heeft communicatie  over en bevordering van de ervaringen die met oudereneducatie bestaan. Het doel van ForAge is om te helpen de standaard van de praktijk te verhogen door Europa heen en daarbuiten.

Sinds het eerste Europese Jaar van de Ouderen en de Solidariteit tussen de generaties in 1993 zijn er vele pan-Europese uitwisselingen, projecten, trainingen, seminars, programma's en netwerken geweest met betrekking tot leren op latere leeftijd.

Het aantal projecten steeg aanzienlijk dankzij het Grundtvig-programma dat impulsen gaf en financiering mogelijk maakte  voor fantasierijk en innovatief werk in heel Europa.

Ondans dat hebben we echter niet het beste gemaakt  van al deze rijke ervaringen in termen van erop voortborduren, informatie ervoer delen, netwerken te creëren, ervaringen te relateren aan door onderzoek gestaafd bewijs en het analyseren en beoordelen van waarde en de impact. Het ForAge project wil deze dingen nu wel realiseren.


mit" name="searchOut" id="frmsearchForm-searchOut" value="Beyond this site" />
class="blank" title="Organisations, providers, teachers and trainers in later-life learning">
  • Websites
  • Projects
  • Knowledge Sources