Forage for later-life learning: Building on European experience

O projekcie ForAge

Projekt ma na celu przyczynić się do podwyższenia standardów nauczania ustawicznego poprzez zbudowanie międzynarodowej skarbnicy dobrych praktyk. 

Ogłoszenie roku 1993 pierwszym Europejskim Rokiem Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej było impulsem do stworzenia wielu projektów, seminariów i szkoleń związanych z tematem uczenia  w późniejszym wieku.

Ilość tego typu inicjatyw wzrosła znacząco wraz z powstaniem programu Grundtvig.

Projekt ForAge ma pomóc w lepszym wykorzystaniu dostępnych informacji m.in. poprzez ocenę i analizę gromadzonych doświadczeń oraz wpływu jaki wywarły one na edukację i politykę dotyczącą kształcenia osób starszych.mit" name="searchOut" id="frmsearchForm-searchOut" value="Beyond this site" />
class="blank" title="Organisations, providers, teachers and trainers in later-life learning">
  • Websites
  • Projects
  • Knowledge Sources