KAJ JE FORAGE

Kaj je in zakaj mreža mrež  na področju izobraževanja starejših imenovana FORAGE

 

FORAGE (angl. for age ali four –age) je ime, ki so ga koordinatorji projekta na LLI (Inštitut za vseživljenjsko učenje na Univerzi v Leicestru) dali nastajajoči mreži mrež na področju izobraževanja starejših odraslih. Pravijo, da je to  mreža  izjemno  izobraženih in izkušenih na področju pospešeno  razvijajočega se izobraževanja starejših odraslih predstavnikov 20-tih držav, zato naj bi bilo tudi delo, dejavnosti, vsebine, cilji, smotri, ki smo si jih v FORAGE zastavili,  ambiciozni.  Mreža si je zadala, da bo ustvarila bazo podatkov o  že izvedenih raziskavah in političnih rešitvah.  Baza  bo namenjena splošni javnosti, strokovnjakom , predvsem pa raziskovalcem in ustvarjalcem  lokalnih in državnih ter evropskih politik. Mreža bo ustvarila  spletno stran in interaktivni portal, kamor bo sproti moč zapisovati primere dobre prakse in druge nove podatke.  Ker v projektu sodeluje tudi britansko Društvo za izobraževanje in staranje (ki zdaj izdaja tudi znanstveno revijo za imenovani področji), bodo partnerji v projektu FORAGE imeli veliko možnosti, da svoja spoznanja prenesejo na širšo strokovno in drugo javnost.  V tej znanstveni reviji objavljajo članke, ki prikazujejo izobraževanje starejših odraslih z nacionalnih, evropskega in svetovnega vidika.  Člani nastajajoče mreže FORAGE so prepoznali še več drugih ciljev svojih prihodnjih prizadevanj:  analitično in primerjalno bodo osvetlili napredne postulate na področju izobraževanja starejših. Ustvarili bodo arhiv preteklih projektov, relevantnih politik in relevantnih raziskovalnih politik, zbrali bodo statistične podatke  in popisali primere dobre prakse. Partnerji v projektu bodo prispevali svoja poročila, komentarje, analize in na interaktivnem portalu bodo sprožili razpravo o  pomembnih vprašanjih. Nenehno bodo v stiku s politiki. Še več, FORAGE in rezultate delovanja te mreže bodo predstavljali na svojih letnih konferencah in na drugih dogodkih. Nazadnje so se partnerji v projektu dogovorili tudi, da bodo napisali glosar konceptov v povezavi z izobraževanjem starejših odraslih, kar je pomemben korak k  oblikovanju področja.  Projektne  partnerje pa predvsem skrbi  izjemno majhno število  zapisov o izobraževanju starejših odraslih in izjemno majhno število evropskih podatkov o tem področju. Izboljšati to stanje bo ena njihovih prednostnih nalog. 

Partnerji v projektu bodo  širili mrežo FORAGE, kakor tudi rezultate svojega dela, vzpostavili (znova ) bodo stik z evropskimi vladami in drugimi ustanovami, v Evropskem letu za dejavno staranje in solidarnost med generacijami 2012, pa so to prav posebej dobrodošli cilji. 

 

Stik: Dušana Findeisen

003861 433 20 90

dusana.findeisen@guest.arnes.si

 

 

 

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje in Filozofska fakulteta v Ljubljani

 


mit" name="searchOut" id="frmsearchForm-searchOut" value="Beyond this site" />
class="blank" title="Organisations, providers, teachers and trainers in later-life learning">
  • Websites
  • Projects
  • Knowledge Sources